# Primary Sources on Copyright - Record Viewer

PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Petition from and Privilege granted to Cosimo Gaci to translate, print and distribute works by St. Teresa of Avila from Spanish to Italian, Rome (1604)

Source: Vatican Secret Archives, Sec. Brev. Reg. 349 F. 509

Citation:
Petition from and Privilege granted to Cosimo Gaci to translate, print and distribute works by St. Teresa of Avila from Spanish to Italian, Rome (1604), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

8 transcripted pages

Chapter 1 Page 1


Superscript = inserted by original or different author between lines

[ ] = inserted by original or different author in margin

{ } = supplied by transcribers

Bold script = written in a different hand

Strike through = crossed out, but legible

[XXX] = illegiblePetition
[511r]

Beati{ssi}mo P{ad}ré
1. Si supplicò le settimane passate alla S{anti}.taV{ostr}.a che non ostante la concessione da lei fatta al Sotto à 23 d’Agosto dell’anno passato,1 che niuno potesse senza sua li=
2. cenza stampare nè vendere in Roma e nello stato Ecc/co il Cammino di Perfezione
3. e il castello interiore opere della B{ea}ta M{ad}re Teresa di Giesù non solam[en]te da lui
4. tradotte, ma da qual si voglia altri. che si compiacesse far grazia à Cosimo Gaci
5. di potere stampare una sua traduzione del Med[esi]me opere fatta nel med[esim]o tempo
6. di quella del Sotto. La S.{anti}taV.{ostr}a rispose all’Ill{ustrissi}.mo Montalto, che si contentava che
7. Monsig.{nor} Vestri hav[u]ta bona relazione dal Pré fra’ Pietro Comm{issa}rio de gli
8. Santi Carmelitani di questo negozio, facesse il breve. Il Vestri hebbe dal
9. d[e]tto Pré non solamente buona relazione dell’opera del Gaci, ma del deside=
10. rio di molte persone gravi e religiose, che l’aspettavano. Con tutto questo
11. la spedizione del d[e]tto breve viene impedita, e ritardata. E pero {perciò} si ricor=
12. re di nuovo alla benignità della S.{anti}taV.{ostr}ra supplicandola à comandare
13. che il d[e]tto breve à favore del Gaci sia spedito, secondo la grazia do=
14. mandata nel primo memoriale. Tanto più che il Sotto ha quasi spedite tutte quelle che fece stampare. Che N{ost}ro Sig{no}re Dio felicissima
15. conserve V{ostr}a B.ne per lunghi tempi.


1 See Sec. Brev. Reg. 336 F. 250 (Francisco Soto).Chapter 1 Page 2


Privilege
[509r]

1. Ad futuram rei memoriam. Cum, sicut accepimus, dilectus
2. filius Cosimus Gacius Cardinalis ecclesiae sancti Laurentii in Damaso
3. opus vulgo intendato il Camino di Perfettione, et
4. il Castello interiore della Madre Teresa di Gie=
5. su ab ipso Cosimo ex Hispanico in Italium idioma
6. versum typis cudi facere intendat [cupiat], sed quia nos
7. alias per nostras in simili forma Brevis litteras sub datum die
8. 23 Augusti Anni proxime praeteriti prohibimus, ne
9. [simile opus a dilecto filio Francisco Soto pariter ex Hispanico in Latinum idioma versum] huiusmodi opus ad certum tunc expressum tempus ab
10. alio, quatenus dilecto filio [sine dicti] Francisci Soto, sui dictum
11. opus imprimendi licentiam concessimus, imprimi posset
12. desiderium suum in hac parte adimplere non possit
13. absque nostro, et aspostolicae sedis indulto. Ideo nobis
14. humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune pro=
15. videre de dignitate apostolica dignaremur. Nos
16. igitur eundum Cosimum specialibus favoribus et
17. gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis
18. censentes, huismodi supplicationibus inclinati, eidem Cosimo [ut non obstante
19. prohibitione non imprimenda opus praesentum a se compositum imprimi facere possit, ac]
20. ut Decennio proximo a primeva dicti operis,Chapter 1 Page 3


[509v]

1. dummodo antea a Magistro sacri Palatii appro=
2. batum sit impressione computando durante
3. non obstantibus praedictis litteris ad favorem [XXX] expeditis nemo tam in Urbe, quam
4. in Universo Statu Nostro Ecclesiastico immediate, vel
5. mediate nobis subiecto opus scriptum [ab ipso Cosimo ut praedicatur versum] sine speciali
6. dicti Cosimi, aut eius heredum, et sucessorum, vel ab
7. eo, et eis causam habentium licentia imprimere
8. aut ab alio, vel aliis sine huiusmodi licentia impressum
9. vendere, aut venale habere, seu proponere
10. possit, auctoritate apostolica tenore praesentium iam concedi=
11. mus, et indulgemus. Inhibentes propterea
12. Universis utriusque sexus Christifidelibus, pre=
13. sentium librorum Impressoribus, et Bibliopolis
14. sub quingentorum ducatorum auri de Camera,
15. et amissionis librorum, et typorum omnium pro una
16. Camarae nostrae apostolicae, ac pro alia eidem Cosimo
17. seu illius heredibus, et successoribus, aut ab eo
18. velChapter 1 Page 4


[510r]

1. vel eis causam habentibus, ac pro reliqua
2. tertiis partibus Accusatori, et Iudicii exe=
3. quenti irremisibiliter applicandis, et eo ipso absque
4. ulla declaratione incurrendis poenis, ne dicto
5. durante Decennio opus praedictum, aut quamlibet
6. illius partem, tam in magno, quam in parvo folio
7. etiam praetextu declarationum, sive additionum
8. tam in Urbe, quam in reliquo Statu Ecclesiatico praedictis
9. sine huiusmodi licentia imprimere, aut ab aliis im=
10. pressum vendere, aut venale habere, seu pro=
11. ponere quoquomodo audeant, seu praesumant.
12. Mandantes dilectis filiis nostris, et Apostolicae sedis
13. de latere legatis, seu eorum Vicelegatis aut Prae=
14. sidentibus, Gubernatoribus, Praetoribus, et aliis Iu=
15. stitiae ministris Provinciarum, Civitatum,
16. Terrarum, et locorum status Nostri Ecclesiastici praedicti, quatenus
17. eidem Cosimo, eiusque heredibus, et succesoribusChapter 1 Page 5


[510v]

1. seu ab eis causam habentibus huiusmodi in praemissis
2. efficacis defensionis praesidio assistentes quando=
3. cunque ab eodem Cosimo, seu aliis praedictis fuerint
4. requisiti poenas praedictas contra quoscumque inobedien=
5. tes irremisibiliter exequantur. Non obstantibus
6. literis nostris praefatis, ac constitutionibus, et ordinationibus
7. apostolicis, et quibusvis statutis, et consuetudinibus
8. et Iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis
9. firmitate alia roboratis, privilegiis quoque,
10. indultis, et literis apostolicis in contrarium praemissorum
11. quomodo concessis, confirmatis, et approbatis quibus
12. omnibus, et singulis eorum tenores praesentibus pro
13. expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias
14. in pro robore permansuris hac vice duntaxat
15. specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis
16. quibuscunque. Volumus autem ut praesentium tran=
17. sumptis etiam in ipso opere impressis manu alcuius
18. NotariiChapter 1 Page 6


[513r]

1. Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius
2. personae in dignitate ecclesiastica constitutae
3. munitis eadem prorsus fides adhibeatur quae
4. ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae,
5. vel ostensae. Datum Romae apud sanctum
6. Marcum etc. die 3 septembris 1604 anno xiii
Si sanctissimo placet potest expediri P. Cardinalis Aldobrandinus
M. Vestrius Barbianus
Chapter 1 Page 7


Notations
[512v]

Alla Sta di Nro Sig{no}re

[XXX] [XXX] [XXX]
Librum camino de
Perfezione Castello
Interiore & della
b{eata} Teresa [XXX]
Indultem concesse
Al Padre Soto

Per Cosimo Gaci

Die 3 7{Septem}bris 1604

Sanctissimus fuit contentus
supplicationem Card{ina}lis
de Alxxx: &
Axx M[arc] Anto[nio]
Che faccia la
minutaChapter 1 Page 8


[514v]

Pro Cosmo Gacio Canonico Sancti
Laurentii in Damaso

Priviligium de non imprimendo ad Xm
opus vulgo intitolato il Camino di Per=
fettione, et il Castello interiore della
Madre Theresa di Giesu

S{anctissi}mus ita fuit contentus
Supplicationibus ill{ustrissi}mus
A Cardi{na}lis MontaltiTranscription by:

    


Copyright History resource developed in partnership with:


Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK