PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Printer Joachim Wielandt's Privilege for Popular Chapbooks, Denmark–Norway, Copenhagen (1721)

Source: Danish National Archives, Københavns Universitet, Konsistorium: Kopibog (1538-1882) 1213-09: 1712 9 - 1727 9 mm.

Citation:
Printer Joachim Wielandt's Privilege for Popular Chapbooks, Denmark–Norway, Copenhagen (1721), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

15 translated pages

Chapter 1 Page 1


Greatest King

Most Merciful Hereditary Lord

Since Your Most Gracious Majesty the King allowed me to set up a printing press, I have partially finished printing [the following books], while the rest are still being printed:

1.     Continuatio Alberti Stadensid per And. Hoiar

2.     Coldings Zebulon eller Søehavn

3.     Harangue sur le paix, traduite par Montaigu

4.     Marcus Giøe om Elephantordenen

5.     Kiøbenhavns Beskrivelse

6.     Lønborgs Vaabenting

7.     Falsteri vigiliæ in Gellium

8.     A. Cranbergs vorberitung zum Sehligen Tode

9.     M. Daur klygtige Sentenzer og Domme

10.  Jomfru Birgitta Billes Slegt-Register

11.  Tabula Cisterciensium Jorana

12.  Fasting om den venetianske Krig

13.  Jongere Hartbrehs Hellige Anatomie af Hebr. IV, cap. 12

14.  Kiempeviserne de gamle og forbedrede

 
Chapter 1 Page 2


 

15.  Pr. Trellund Desensio Sectionis II. Exenitationis Bibliæ de loco 2. Con. II, 19.

And as no small harm could be done to me by the reprinting of such writings, which have been published at my expense, it is requested in the deepest submissiveness that Your Royal Majesty, by His Royal Grace, will grant me and my heirs a sovereign privilege for a period of 30 years, so that no one other than me, my heirs, and whomsoever is commissioned by us, shall be permitted to print or deal in the same books or anything similar during the said period, under due penalty,

In the deepest submissiveness, would that your Royal Majesty would graciously grant me and my heirs the privilege, without reprinting, for the following 30 years from the time of the publication of the books, which may most humbly be recorded at the [Danish] Chancellery by the submission of the preparatory copies, or, during the two years from the date of the privilege, to have printed and negotiated, without the intervention of anyone, subsequent small books on which either we or the most sovereignly granted privileges have expired,

 
Chapter 1 Page 3


and which in part have become costly and rare:

16.  Lassenii Communions andagt, Dansk og Tydsk

17.  Lassenii Psamlebog med stor stül, Tydsk

18.  Dorothea Engelbrecht Sangkoor

19.  Bordings Psalmer

20.  Bordings aandelige og verdslige viser

21.  Kingos Psalmer oversatte paa Tydsk ved Lützau

22.  Saxo Grammaticus paa Dansk

23.  Vulfs Encomion Regni Daniæ

24.  Anders Berntz Danmark og Norges frugtbar herlighed

25.  Wulfs Norrigia Illustrata

26.  Kongeloven

27.  Munches nordvestiske seilatz

28.  Jens Claussons Norges og omliggende øers beskrivelse

29.  Debes Beskrivelse om Færøe

30.  Coldings Søekrantz

31.  Munches Reise til Gønland og Nova Daniam

32.  Kühns poetiske Ester

33.  Tristia Ovidu paa Dansk ved Falster

34.  Ritualet paa Latin ved Terpager

35.  Curtius paa Dansk

36.  Salustius paa Dansk

37.  Cornelius Nepos paa Dansk

38.  Bangs passions tanker

39.  Sielens frælse

40.  Kingos poemata

41.  Coldingu descripto Daniæ

 
Chapter 1 Page 4


42.  Slangendorp de primordus Ecclesiæ lütheranæ in Dania

43.  Den Danske Rim chrønicke

44.  Grønlands Beskrivelse paa Rim

45.  Strelovu Gullandia

46.  Jøde Chrønicken paa Rim

47.  Hens Sofrenson om de første kriker og apostlernes lefnet

48.  Christen Jensøns forklaring over Primstaven

49.  Welleri Pave-Chrønicke

50.  Katternes Rettergang mod Hunderne

51.  Reiniske-Tross

52.  Peder Lolles

53.  Peder Syvs ordspraag

54.  Skiempt og Alvor

55.  Sperres Historie

56.  Planete bogen

57.  Sebylle Spaadom

58.  Joris pinis historie

And finally, the following small stories

59.  Theagenis og Cariclea

60.  Blanestor et flores

61.  De 7 vise mestere

62.  Ugelspil

63.  Magelones eller Peder af Provence

64.  Marcolphus

65.  Machus

66.  Judas

67.  Josephus

68.  Susanna

69.  Samson

 

 
Chapter 1 Page 5


70.  Den forlorne Søn

71.  Absalon

72.  Cleopatra

73.  Cansus

74.  Maderus

75.  Pilatus

76.  Blanca Meretha

77.  Signilda

78.  Svanhvida

79.  Wilhelm af Paller

80.  Persenober et Constantinobis

81.  Grisillis

82.  Helena

83.  Fortunatus

84.  Wilibaldus

85.  Melusina

86.  Viglois

87.  Octavianus

88.  Carolus Magnus

89.  Olges Danske

90.  Roland

91.  De 12. Jæfninger

92.  Rosana

93.  Kong Laurin

94.  Kong Edvard

95.  Kong Atus

96.  De 12. Patriarker og

97.  Den lystige Spaamands bog

Most Gracious King, these books are not of great

 
Chapter 1 Page 6