# Primary Sources on Copyright - Record Viewer

PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Agreement between the Netherlands and France on the reproduction of scientific and literary works, The Hague (1855)

Source: Koninklijke Bibliotheek, T 6000, band 1855

Citation:
Agreement between the Netherlands and France on the reproduction of scientific and literary works, The Hague (1855), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | No Commentaries
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 1 of 16 totalGOVERNMENT GAZETTE
OF THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS.

(No. 107.) DECREE of the 22nd of July 1855, determining the placement in the Official Gazette of the agreement with France on the prevention of the reproduction of scientific and literary works.

We WILLIAM III, by the grace of God, King of the Netherlands, Prince of Orange-Nassau, Grand Duke of Luxembourg, etc., etc., etc.

Given the agreement with France on the prevention of the reproduction of scientific and literary works, signed by the respective plenipotentiaries in The Hague on the 29th of March, reading as follows:


    


STAATSBLAD
VAN HET
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. 107.) BESLUIT van den 22sten Julij 1855, bepalende de plaatsing in het Staatsblad der overeenkomst met Frankrijk tot wering van den nadruk van wetenschappelijke en letterkundige werken.

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien de overeenkomst tusschen Nederland en Frankrijk tot wering van den nadruk van wetenschappelijke en letterkundige werken, den 29sten Maart 1855, door de wederzijdsche gevolmagtigden te 's Gravenhage gesloten, luidende als volgt: