# Primary Sources on Copyright - Record Viewer

PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

High Court of Justice on the Right to Copy of Evangelical Hymns, The Hague (1813)

Source: Het letterkundig eigendomsregt in Nederland: wetten, traktaten, regtspraak: benevens de wetgeving op de drukpers in Nederland en Nederlandsch Indië Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, ’s Gravenhage: Belinfante 1865-1867, I (1865), pp. 91-93; Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, UBM KVB 6730:1

Citation:
High Court of Justice on the Right to Copy of Evangelical Hymns, The Hague (1813), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | No Commentaries
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 1 of 3 total