PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Swedish Ordinance on the Limitation of Terms of Protection, Stockholm (1841)

Source: Swensk Författnings-Samling, No. 71, 1841. Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälde Tryckfrihets-förordning; Dat. Örebro den 16 Julii 1812. Med de derefter, och sist wid Riksdagen i Stockholm åren 1840 och 1841, af Konungens och Riksens Ständer antagna förändringar. Location: National Archives of Sweden.

Citation:
Swedish Ordinance on the Limitation of Terms of Protection, Stockholm (1841), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 23 of 24 total